Te zien vanaf 19 juni 2021

De tentoonstelling belicht het leven van Cornelis Tromp (1629-1691), zoon van Maerten Tromp, en dat van de in Brielle geboren Philips van Almonde (1629-1691). Met prenten en enkele schilderijen wordt veel aandacht gegeven aan de zeeslagen waar Tromp en Van Almonde aan deelnamen. Cornelis Tromp werd na zijn dood bijgezet in het graf van zijn vader in de Oude Kerk in Delft. Van Almonde kreeg een eigen grafmonument, in de Sint-Catharijnekerk in Brielle.

De tentoonstelling is samengesteld door drie gastconservatoren:
- maritiem historicus dr. Ronald Prud’homme van Reine;
- historicus drs. Sjoerd Bijker;
- kunsthistoricus en restauratiespecialist drs. Pier Terwen.

Zij tekenden ook voor de publicatie die bij de tentoonstelling is uitgebracht en verkrijgbaar is bij de receptie.