De Vrouwen van Willem van Oranje: vier echtgenotes, een dochter en een zus

In 2018 wordt herdacht dat 450 jaar geleden de Tachtigjarige Oorlog begon. Historisch Museum Den Briel draagt daaraan bij met een tentoonstelling en een publicatie (van de hand van gastconservator Dr. Erik Swart), getiteld: De Vrouwen van Willem van Oranje. Vier echtgenotes, een dochter en een zus. Aanleiding voor dit onderwerp is de huwelijksvoltrekking van Willem en Charlotte die op 12 juni 1575 plaatsvond in de Brielse Sint-Catharijnekerk. Behalve over zijn echtgenotes Anna van Egmond, Anna van Saksen, Charlotte de Bourbon en Louise de Coligny, wordt ook verteld over Willems dochter Maria en zijn zus Catharina.
De tentoonstelling toonde schilderijen en prenten van de volgende bruikleengevers: Koninklijke Verzamelingen, Den Haag, Haags Historisch Museum, Den Haag, Stichting Weeshuis Buren/Marechausseemuseum Buren en het Streekarchief Voorne-Putten. Speciaal voor de expositie ontwikkelde kunst- en geurhistoricus Caro Verbeek een aantal geuren die geassocieerd kunnen worden met Willem van Oranje en zijn vrouwen.
Ontdek de invloed die de zes vrouwen op Willem van Oranje hebben gehad en wat hun politieke rol was in de context van de 16de eeuw.

Het boekje wat bij de tentoonstelling verschenen is, is verkrijgbaar voor € 3.

voorkant boekje vrouwen Willem van Oranje klein.jpg