Kijk eens naar boven

Naast koerier ben ik ook stadsgids en als zodanig kijk ik vaak bij een stadswandeling naar boven waar vele gevelstenen onze stad sieren.

Maar ook in ons museum zijn gevelstenen te zien. Dat zijn de originele gevelstenen waarvan soms een replica in de stad te zien is. Een fraai voorbeeld hiervan is de “4 Gecroonde Ambachslien” aan het Maarland NZ 43. Vier mannen in wonderlijke kleding trekken hier de aandacht. In hoog reliëf zijn de vier mannen afgebeeld met elk het attribuut in de hand dat bij zijn ambacht hoort.

Maarland NZ 43 Ambachtslieden.jpg

Het zijn van links naar rechts:
- architect met een steekpasser,
- de timmerman met een winkelhaak en een rol perkament,
- de steenhouwer met hamer en beitel en
- de metselaar met troffel en waterpas.

Ook is in ons museum de “Galeie” te zien. Deze 17e eeuwse in mergel uitgevoerde gevelsteen laat een galeischip zien met daarin 12 roeiers, een roerganger die een vlag draagt en twee figuren die een hoorn blazen.

Galeie.jpg

Het is een schenking uit 1913 van familie Smeenk, de toenmalige bewoners van Nobelstraat 13, dit naar aanleiding van de verbouwing van hun woning. In 1925 verzocht Mevrouw Smeenk het museum tot teruggave van de geschonken gevelsteen, maar dat werd op historische gronden afgewezen.

Nobelstraat 11 en 13 in 1939.jpgNobelstraat 11 en 13, in 1939

De twee panden, Nobelstraat 11-13 werden in 1955 gesloopt om plaats te maken voor de bouw van de Rotterdamsche bank, nu is het een winkel met appartementen er boven. De “Galeie” bleef vele jaren in ons museum en werd in 1957 geplaatst in de zijgevel van het gerestaureerde pand Raas 1.

Galeije Raas 1.jpgGevelsteen Galeie aan het pand Raas 1

Echter, in 1986 constateerde de museumcommissie dat de “Galeie” tekenen van verval toonde, deels door weersinvloeden en bovendien door toenemend straatvandalisme. Om verdere teloorgang van de gevelsteen te voorkomen werd de “Galeie” weer opgenomen in de collectie van ons museum.

Op de plaats van de “Galeie” aan het Raas 1 werd een gevelsteen in de vorm van een klokje geplaatst. Dit klokje bevond zich in vroeger dagen op een pand in de Langestraat.

Raas 1 Klokje.jpgGevelsteen klokje aan het pand Raas 1, heden

Als u door Brielle loopt, kijk dan ook eens naar boven!