Iedereen wil wel eens een schat vinden in de grond. Als je goed zoekt en graaft, kun je soms de meest bijzondere voorwerpen vinden en voel je je een echte archeoloog. Tijdens dit project maken de leerlingen op speelse wijze kennis met een museum en met archeologie.

Opzet programma
• Leskist ‘schatten in de grond’
De leskist bevat een aantal uitgebreide lesbeschrijvingen ter voorbereiding op het museumbezoek, waarbij onder meer het begrip 'museum' aan de orde komt. Ook bevat de leskist een beschrijving en materiaal voor een afsluitende les op school.
In één van de voorbereidende lessen graven de leerlingen naar voorwerpen in de grond. De leerkracht gebruikt bij deze les de voorwerpen uit de leskist en begraaft deze voorwerpen in de zandbak buiten op het schoolplein of in de zandbak in het klaslokaal. De leerlingen graven naar deze 'schatten in de grond' en proberen erachter te komen welke voorwerpen zij hebben opgegraven. Met de gevonden schatten maken de leerlingen een museum in het klaslokaal.

• Bezoek aan het museum
Na de voorbereidende les(sen) op school, brengt de klas een bezoek aan het Historisch Museum Den Briel. Tijdens het bezoek bekijken de leerlingen met een museumdocent de archeologiezaal van het museum. Hier vinden zij een bijzondere brief met een opdracht... Vervolgens gaan de leerlingen aan de slag. Zij maken kleiwerkjes en worden daarbij begeleid door keramiste Agnes Bakker.

Kosten
Het project maakt deel uit van het programma Erfgoedspoor van de Culturele Commissie Primair Onderwijs Brielle. De CCPO vergoedt voor leerlingen van groep 1 en groep 2 de kosten. Het museum verstuurt de rekening aan de CCPO. Scholen van buiten Brielle kunnen ook aan het programma deelnemen. Kosten zijn dan € 3,25 per leerling en reserveren is verplicht.