13 mei 2022

Een portret van Willem van Oranje, circa 1617 geschilderd door Michiel Janszn van Mierevelt (1566-1641) is onlangs terug gevonden in de collectie van een particuliere verzamelaar. Het betreft een olieverf op paneel en meet 30 x 24,5 cm.
Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om hetzelfde portret dat door het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie/Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis in Den Haag kon worden getraceerd tot 1944 (RKD nummer 172452).

Van Mierevelt Willem van Oranje.jpg

Het paneeltje wordt tentoongesteld op de tentoonstelling Het Huis Oranje-Nassau in Brielle en op Voorne-Putten (12 juni-28 augustus 2022) in Historisch Museum Den Briel.

Achtergrondinformatie over de schilder
De schilder en ondernemer Michiel van Mierevelt had in Delft een omvangrijk bedrijf waar vooral portretten werden vervaardigd, bijvoorbeeld van burgemeesters, bierbrouwers en de stadhouderlijke familie.
In de periode dat dit portretje werd geschilderd was het atelier gevestigd in een groot pand genaamd “Het wapen van Spangien”, gelegen aan de Oude Delft (op het huidige nummer 77) in Delft. Van Mierevelt woonde daar en werkte er met zijn leerlingen aan talloze portretopdrachten vanaf 1611 tot aan zijn dood in 1641. Aangenomen wordt dat Van Mierevelt zelf de gezichten uitvoerde en de rest aan zijn medewerkers overliet. Zijn atelier produceerde onder meer een flink aantal portretten van de stadhouders en hun naaste familieleden voor propagandadoeleinden. In dit kader zal ook dit portretje van de prins tot stand zijn gekomen.

Het schilderij
Het portret vertoont een sterke overeenkomst met onder meer een portret in een ovale lijst uit de collectie van Museum Het Mauritshuis in Den Haag. Er wordt wel gedacht dat dit type portretten van de prins gebaseerd is op een tekening door Cornelis de Visscher I (werkzaam 1525-1586).

Willem van Oranje draagt een zwart harnas met vergulde versiering. Zo wordt verwezen naar zijn status als hoge edelman en zijn rol als legeraanvoerder van de opstandige Nederlanden. De rijk geplooide kraag van textiel herinnert aan de kraag waarmee de prins is uitgebeeld op het zitbeeld van zijn grafmonument in de Nieuwe Kerk in Delft door beeldhouwer Hendrick de Keyser (1565-1621), dat in 1623 gereed kwam.

Dit portret is enkele jaren geleden aangetroffen in een particuliere verzameling in Spanje, waar het door een Nederlandse kunsthandelaar werd verworven. Het werd vervolgens gekocht door een Nederlandse verzamelaar nabij Delft. In zekere zin is het portret weer “thuis”.

Het portret is niet eerder tentoongesteld en/of gepubliceerd.

Algemene info museum
Telefoon 0181-475475
Facebook
Twitter: @MuseumDenBriel
Insta: @museumdenbriel

Informatie voor de pers
Heeft u vragen over dit persbericht, neemt u dan contact op met Marijke Holtrop, 06-22719359