Op vrijdagmiddag 11 oktober zal het Visserijmuseum Zwartewaal aan de Bernissedijk 24 in Zwartewaal officieel worden geopend en toegankelijk zijn voor het publiek. 

Het programma wordt later bekend gemaakt.

De inhoudelijke inrichting van het Visserijmuseum is gebaseerd op de onderzoeksresultaten van Nico de Vries. In het museum wordt de geschiedenis verteld van de riviervisserij en zeevisserij van Zwartewaal vanaf de 16e eeuw t/m medio 20e eeuw. De zeevisserij omvat behalve de visserij op haring ook de beugvaart, die onder te verdelen is in de zoutvaart en de versvaart. Het Visserijmuseum zal objecten tonen uit de museumcollectie en de collectie van de voormalige Historische Werkgroep Zwartewaal, maar ook filmpjes bevatten en interactieve onderdelen voor jong en oud.

Het Visserijmuseum Zwartewaal zal op vrijdag-, zater- en zondag voor het publiek geopend zijn. De publieksopenstelling wordt verzorgd door vijf vrijwillig gastvrouwen.

Het museale vrijwilligersteam van Zwartewaal bevat tevens zes collectieregistratoren. Zij registreren de objecten met tekst en een foto in Adlib, een collectieregistratiesysteem dat wereldwijd in musea wordt gebruikt.

Het logo van het Visserijmuseum is ontworpen door Amber Christen, stagiaire vanuit de opleiding geschiedenis van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Foto: De gastvrouwen van het Visserijmuseum Zwartewaal zijn Pia Voogt, Meta ’t Lam, Sahidan Goelamhaider, Marthy den Engelsman en Corina Poldervaart (die wegens vakantie op de foto ontbreekt). Uiterst rechts staat Amber Christen.