Brielle, 27 maart 2019

Nationaal Militair Museum leent borstharnas en helm aan Museum Den Briel
De vaste presentatie over de Tachtigjarige Oorlog in Historisch Museum Den Briel is uitgebreid met een kuras en morion helm.
De objecten zijn in langdurig bruikleen gegeven door het Nationaal Militair Museum.
Borstharnas en helm zijn te zien in de zaal waar prins Frederik Hendrik en het einde van de Tachtigjarige Oorlog voor het voetlicht komen.

Brielle werd op 1 april 1572 door de Watergeuzen als eerste stad blijvend op de Spanjaarden ingenomen. Den Briel werd daarmee de eersteling der vrijheid (Libertatis Primitiae).

1 Aprilviering
De inname door de Watergeuzen wordt in Brielle jaarlijks op 1 april nagespeeld door
de 1 April Vereniging. De 1 Aprilviering is onlangs opgenomen op de UNESCO-lijst van immaterieel erfgoed.

Maandag 1 april 2019 is het museum geopend van 10-16 uur en gratis toegankelijk.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit bericht en persfoto’s kunt u contact opnemen met
Marijke Holtrop via info@historischmuseumdenbriel.nl of 06-22719359.

Markt 1, 3231 AH Brielle