Museale doelstelling
Conform het museumbeleidsplan 2017-2023 De Poorten Open houdt de museale doelstelling/de museale taak van Historisch Museum Den Briel in het kort het volgende in:

1. De collectiebeherende taak
Het verwerven, registreren, bewaren, conserveren en documenteren van het culturele erfgoed, zijnde de twee- en driedimensionale getuigenissen van
a) de Tachtigjarige Oorlog en b) de geschiedenis van Brielle en omgeving;

2. De presentatietaak
Het onderzoeken, publiceren, presenteren (inclusief de educatie en onderwijsprogramma’s) en vermarkten/uitdragen van het culturele erfgoed, zijnde de getuigenissen van
a) de Tachtigjarige Oorlog en b) de geschiedenis van Brielle en omgeving;

3.De bedrijfstaak
Het zorgen voor de faciliteiten om de onder 1 en 2 genoemde doelstellingen te realiseren (vast personeel en vrijwilligers, administratie, financiële middelen, huisvesting, apparatuur, BHV etc).

Missie
Het Historisch Museum Den Briel is hét geheugen van de stad Brielle en het vertrekpunt voor iedereen die de geschiedenis en het culturele erfgoed van Brielle en omgeving wil beleven en ontdekken. In het museum, gevestigd in de 17de–eeuwse gevangenis, waag en stadhuis aan de Markt, wordt met een interactieve opstelling de Tachtigjarige Oorlog gepresenteerd. Daarin staat 1 april 1572 centraal: de dag waarop de Watergeuzen Brielle blijvend op de Spanjaarden overmeesterden.
De stadsgeschiedenis wordt in de Brielse schatkamer getoond met prachtige portretten, een presentatie archeologie en een jaarlijks wisselende kleine tentoonstelling. In de zeeheldenzaal is uitgebreid aandacht voor de zeehelden die Brielle heeft voortgebracht: Maarten Corneliszn Tromp, Witte Corneliszn de With en Philips van Almonde.
De veelzijdigheid van het tweetalige (Ned/Eng) museum en zijn dependance vuurtoren De Stenen Baak maken Brielle en omgeving aantrekkelijk voor een breed publiek: lokaal, regionaal, nationaal en internationaal.

Voor meer informatie over missie, visie en beleid, zie
De Poorten Open, Beleidsplan Historisch Museum Den Briel 2017-2023