Beleid en uitvoering
Het museum voerde op zijn drie locaties het collegeprogramma 2018-2022 uit evenals het in juli 2017 door de raad geaccordeerde De Poorten Open. Museumbeleidsplan 2017-2023 (en de daarin genoemde museale gedragscodes).

Op verzoek van het museum voerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in januari 2019 een onderzoek uit naar het klimaat in het gehele museumgebouw aan de Markt 1. De RCE heeft aanbevelingen gedaan, met name voor de nieuwe tentoonstellingszaal.
Vlak erna werd op verzoek van het museum een beveiligingsonderzoek uitgevoerd door Museum Security Network hetgeen resulteerde in aanbevelingen die zijn opgevolgd.

Conform het besluit van de gemeenteraad in november 2018 werd de Cornelia van der Lindenzaal tot museaal verantwoorde tentoonstellingsruimte heringericht (afdichting ramen, klimaatbeheersingsapparatuur, aanpassing verlichting, aanpassing beveiliging inbraak en brand). Het voor 2019 beschikbaar gestelde bedrag van € 35.000 werd niet geheel besteed.

Op 14 maart werd de nieuwe website van het museum feestelijk gelanceerd. De website heeft nu een eigentijdse opbouw en vormgeving, is tweetalig, bevat nieuwe teksten en afbeeldingen. De plaatsing op de website van de database van de museumcollectie bleef gehandhaafd. De website werd wekelijks bijgewerkt.

Conform het museumbeleidsplan werden voor de zomertentoonstelling 2019 en bijbehorende publieksactiviteiten een tijdelijk gastconservator en projectmedewerker aangetrokken.

Een wervingsactie vrijwilligers van december 2018 leidde tot 18 nieuwe, blijvende vrijwilligers in 2019. Het totaal aantal vrijwilligers per 31 december 2019, voor de drie locaties samen, bedroeg 57.
Twee vrijwilligers vertrokken in 2019, vier vrijwilligers hebben in 2019 hun vertrek per 2020 aangekondigd.

vrijwilligers 2 klein.jpgVrijwilligers museum

Voor de uitbreiding van het museumgebouw met twee banieren aan de gevel werd een omgevingsvergunning gevraagd en verkregen. Ten gevolge van de restauratie van het torentje van het stadhuis konden de banieren (die klaar liggen) nog niet worden aangebracht.

opening foto.JPGOpening Visserijmuseum Zwartewaal 11 oktober 2019

Op vrijdag 11 oktober werd het Visserijmuseum Zwartewaal officieel geopend door dr. Adri P. van Vliet, plaatsvervangend directeur van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, en wethouder Bert Van Ravenhorst. De herinrichting omvat behalve een publieksruimte een geheel nieuw depot en werkplekken voor de vrijwillig collectieregistratoren. De museale herinrichting werd financieel mogelijk gemaakt door de nog te verwachten opbrengst van de gronden Hellevoetsluis uit de erfenis Cornelia van der Linden. De kosten voor de museale herinrichting bleven binnen het taakstellende budget van € 78.000.

De gemeente nam in 2019 een nieuw kassasysteem in gebruik. Ook het museum maakte hier deel van uit. Voor het museum ging het nieuwe kassasysteem per 1 november live.

Conform de wetgeving AVG stelde het museum in samenwerking met de functionaris gegevensbescherming een verwerkingsregister op.
Het museum nam in februari 2019 deel aan het gemeentelijke benchmarkonderzoek en in juli aan het onderzoek Zero Based Budgetting.
In oktober besloot de gemeenteraad van Brielle tot een tariefverhoging van de entreeprijzen van het museum per 1/1/2020.
November 2019 besloot de gemeenteraad van Brielle tot het onderzoek naar een verbetering van de efficiency en de beheersvorm van het museum. De rapportage, van Bureau Berenschot, wordt voorjaar 2020 verwacht.
In 2019 werd de gewenste vrijwillig medewerker werving sponsoring/subsidie niet gevonden.

Tentoonstellingen
In de zomer van 2019 werd de tentoonstelling “De Gebroeders De Witt. Iconen van de Gouden eeuw” gepresenteerd. De opening werd op 15 juni (de geboortedag van Cornelis de Witt) verricht door drs. Jean-Marc van Tol.

poster de witt 24 mei PDFX4bijgesneden.jpg

Gastconservator voor deze tentoonstelling was de expert van het onderwerp: Dr. Ronald Prud’homme van Reine. Hij schreef ook de bij de tentoonstelling behorende publieksvriendelijke publicatie.

Heel bijzonder en een verrijking was de samenwerking met de Stichting Oud-Geervliet die in Geervliet in dezelfde periode een tentoonstelling presenteerde over Cornelis de Witt als ruwaard van Putten. Voor deze dubbeltentoonstelling brachten het museum en de Stichting Oud-Geervliet gezamenlijk een brochure uit met een fietsroute tussen Brielle en Geervliet en informatie over de gezamenlijke publieksactiviteiten.

logo geervliet brielle.jpg

Op de avond van de opening vond de storytrail Gebroeders De Witt in Brielle plaats. Deze theaterwandeling, die eindigde in de Sint-Catharijnekerk, werd in opdracht van het museum en in samenwerking met de Gidsengroep Brielle ontwikkeld door het theatergezelschap Stadsavonturen. De storytrail werd in Brielle in augustus en oktober herhaald.

Het bezoek aan de zomertentoonstelling 2019 leverde 51,7 % meer bezoekers op in vergelijking met 2018.

De tentoonstelling omvatte meer dan veertig museale bruiklenen van het Rijksmuseum, Amsterdam Museum, Haags Historisch Museum, Mauritshuis, Museum De Gevangenpoort, Museum Rotterdam, Koninklijke Bibliotheek, Dordrechts Museum, Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam en het Streekarchief Voorne-Putten.
Heel bijzonder was het bruikleen van de gouden beker van Cornelis de Witt die in bruikleen werd gegeven door Musée de Cluny/Musée du Louvre, Parijs.

bekerLouvredichtbij.jpg

Voor de presentatie van de beker werd een, overigens duurzame, inbraakwerende klimaatvitrine vervaardigd. De Historische Vereniging de Brielse Maasmond droeg aanzienlijk bij in de bekostiging van de vitrine. Andere sponsorverzoeken hadden helaas geen resultaat.

Lees hier het volledige jaarverslag 2019.