Beknopt jaarverslag 2018 Historisch Museum Den Briel

Beleid en uitvoering
Het museum voerde het collegeprogramma 2018-2022 uit evenals het juli 2017 door de raad geaccordeerde De Poorten Open. Museumbeleidsplan 2017-2023.
In november 2018 besloot de gemeenteraad in te stemmen met de herinrichting van de Cornelia van der Lindenzaal tot museaal verantwoorde tentoonstellingsruimte en stelde daar een eenmalig bedrag van € 30.000 voor beschikbaar.

Het project Publieksbereik Archeologie, financieel mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de Provincie Zuid-Holland, werd maart 2018 opgeleverd. Het project bestond uit een expositie, een reconstructie in 3 D van het Catharina- en Cellebroedersklooster (ontwikkeld door KijkenLuister), een nieuw educatief programma en -door de afdeling RO van de gemeente Brielle- een publiekspublicatie en archeologisch rapport.

Voor de zomertentoonstelling 2018 werd een tijdelijk gastconservator en projectmedewerker aangetrokken. Een wervingsactie vrijwilligers leverde eind van het jaar tientallen reacties op en resulteerde in 2019 in zestien nieuwe vrijwilligers.

Voor de verbetering van de zichtbaarheid van het museum -uitbreiding met twee banieren- werd een omgevingsvergunning aangevraagd (en inmiddels verkregen) en de uitvoering uitbesteed. 

De nieuwe website van het museum werd in 2018 nagenoeg voltooid, maar het live gaan liep ten gevolge van een ongeluk enkele maanden vertraging op (de betrokken medewerker is inmiddels volledig hersteld en heeft per 14 maart 2019 de nieuwe website definitief de lucht in gestuurd).

De raad stemde februari 2018 in met de inrichting van het Visserijmuseum in Zwartewaal; in het kader daarvan was het museum vertegenwoordigd op de kerstmarkt Zwartewaal.
Het museum speelde in op en droeg bij aan de landelijke herdenking van de Tachtigjarige Oorlog, onder meer door deelname aan de NTR serie 80 Jaar Oorlog, de organisatie van een tentoonstelling en een symposium en de uitgave van een publicatie.

Het museum leverde een aanzienlijke bijdrage aan de inhoudelijke ontsluiting van de wallen, een activiteit van de sector grondgebied.
Het privacyreglement werd aangepast, zowel voor de vrijwilligers als op de museumwebsite (en in het Engels).

Lees hier het volledige jaarverslag 2018.