Beknopt jaarverslag 2017 Historisch Museum Den Briel
Beleid en uitvoering
Het museum voerde het collegeprogramma 2014-2018, het museumbeleidsplan en het plan Focus 2012 uit. 
Op 4 juli 2017 besloot de gemeenteraad van Brielle in te stemmen met De Poorten Open. Museumbeleidsplan 2017-2023.
In het kader van de voorgenomen inrichting van een Visserijmuseum Zwartewaal organiseerde het museum in september 2017 een participatiebijeenkomst voor de inwoners van Zwartewaal en andere betrokkenen. Februari 2018 werd door de gemeenteraad van Brielle ingestemd met het Visserijmuseum Zwartewaal.

Lees hier het volledige jaarverslag 2017: 
Jaarverslag Historisch Museum Den Briel 2017