Hallo allemaal,

Vandaag weer vruchteloos naar het museum gefietst. Ik ging hiernaar toe om te proberen aan de vraag van Marijke Holtrop te voldoen om een bijdrage te leveren voor de komende museumloze dagen en u iets te laten zien over het museum.

Het resultaat is een filmpje over de buitenkant van het museum waar natuurlijk ook veel te zien en te vertellen valt. Als ik mijn fiets heb geparkeerd, loop ik naar de ingang van het museum (natuurlijk alles op slot vanwege het coronavirus). Bij het oversteken van de straat loop ik over de spreuk (met stenen aangebracht) Nyet Sonder Godt. Nu goed te lezen vanwege de weinige wandelaars.

Het museum is potdicht. Met de aanwijzing: wij gaan pas in april weer open. Dit is nu alweer achterhaald en moet nu zijn: gesloten tot begin juni 2020. Jammer, jammer, jammer. Maar ja, er moeten maatregelen genomen worden om deze verschrikkelijke ziekte te bestrijden. Mij doet het aan de oorlogsjaren ‘40-‘45 herinneren. Hopelijk gaat het de goede kant weer op. Onze helden doen daar hun best voor. Over de spreuk is veel te vertellen. Kijk hiervoor op internet, nu we toch thuis moeten blijven (zoveel mogelijk).

Goed, dit was een verhaaltje wat ik met jullie allen wilde delen. Het gaat u goed, en hopelijk tot spoedig weerzien.