Ik ben Paula Hey en werk sinds 2004 in het Historisch Museum, als receptionist en als suppoost.

Gebrandschilderd raam met voorstelling van de Koninklijke Familie
Vervaardigd door NV Crabth, Den Haag 1922

raam.jpg

In januari 1922 besloot het Algemeen Nederlands Verbond aan de gemeente Brielle een cadeau te geven naar aanleiding van het 350ste jaarfeest van de inname van Den Briel.
Het cadeau bestond uit een gebrandschilderd raam van de Koninklijke familie staande op het bordes voor het stadhuis; Koningin-moeder Emma, Koningin Wilhelmina, prinses Juliana en Prins Hendrik.

Na een verbouwing van het stadhuis in 1995 is het gebrandschilderde raam zoek geraakt. Ondanks verwoede pogingen van de gemeente Brielle en de heer Aard Heijmans, werd het raam niet terug gevonden.

Totdat... In februari 2017 er contact was met een glazenier en restaurator Johan de Haan uit Haarlem.
Deze meneer had het raam zo rond 2014 op een rommelmarkt in Amsterdam gekocht. De heer de Haan was bereid het raam te restaureren en terug te geven aan de gemeente Brielle.

Het raam maakt sinds 2 november 2017 weer deel uit van het stadhuis.