De Tachtigjarige Oorlog, ook wel de Opstand genoemd, is een belangrijke periode in de geschiedenis van ons land. Hoe begon het eigenlijk allemaal, wat gebeurde er en hoe liep het af? Leerlingen ontdekken op een interactieve manier de antwoorden op deze vragen.

Opzet programma
1. Voorbereiding op school
Aan de hand van afwisselende doe- en kennisopdrachten bereidt de docent samen met de leerlingen een bezoek aan het museum over de Tachtigjarige Oorlog voor.
Download hier het lesmateriaal.

2. Bezoek aan het museum
In het museum krijgen de leerlingen door middel van een kort filmpje een beeld van het ontstaan en het verloop van de Tachtigjarige Oorlog. Met een speciaal voor hen ontworpen museumroute ontdekken zij op een interactieve manier meer over belangrijke personen uit de Canon van Nederland zoals Karel V, Filips II, Alva en Willem van Oranje. Ook verdiepen de leerlingen zich in belangrijke gebeurtenissen zoals de verovering van Den Briel door de watergeuzen op 1 april 1572. Hoe werd er tijdens de Tachtigjarige Oorlog gevochten en op welke manier werd in deze periode de basis gelegd voor het Nederland dat wij nu kennen?

3. Verwerking op school
Aan de hand van de ontdekkingen in het museum ronden de leerlingen de opdracht op school af.
Er zijn aparte versies voor het VMBO en HAVO/VWO beschikbaar.

Kosten
Prijs van het educatieve programma: € 2,00 per leerling incl. de toegang tot het museum, reserveren verplicht.

Begeleiding
Behalve de docent van de klas verwachten wij minimaal een extra begeleider vanuit de school.

Download hier het lesmateriaal:
Instructie les OPSTAND!