Begeleide les met twee museumdocenten
Duur: 1,5 uur

Deze les kan het gehele schooljaar afgenomen worden; hij sluit aan bij de vaste tentoonstelling over Brielse admiraals en de expositie over de Tachtigjarige Oorlog.

Opzet programma
1. Vooraf op school: de leerlingen krijgen ieder een eigen werkboekje, kruipen alvast in de huid van een bemanningslid van een oorlogsschip uit de Gouden Eeuw, de Brederode; worden ze admiraal, chirurgijn, kok, matroos of soldaat? ‘Droogzwemmend’ gaan ze op onderzoek uit, ter voorbereiding op het bezoek aan het museum.

2. Bezoek aan het museum: de leerlingen gaan in groepjes met een speurblad onder begeleiding van een museumdocent aan de slag en verplaatsen zich weer in een bemanningslid van het 17de-eeuwse oorlogsschip de Brederode. Aan de hand van spannende verhalen, unieke objecten en diverse opdrachten puzzelen de groepjes een woord bij elkaar.

Promofoto materialen-1.jpg

Thema’s
De les behandelt twee hoofdthema’s.
* Eerste rode draad is de zeevaart tijdens de Gouden Eeuw. Dankzij vaarroutes die wereldwijde handel mogelijk maakten, werden de Nederlanden welvarend en juist om die vaarroutes te beschermen gedroeg de Republiek zich als een supermacht op zee.
* De leerlingen maken daarnaast kennis met de (al dan niet realistische) gevaren van het 17de-eeuwse zeemansbestaan:
- een confrontatie met de vijandige vloot
- piraten (een miniem gevaar op een schip als De Brederode)
- noodweer of juist windstiltes
- gebrekkig voedsel / scheurbuik op lange reizen
- navigatieproblemen / van de route raken
- bijgeloof: zeemonsters, kokende zeeën bij de evenaar.

Aansluiting op curriculum
Het programma sluit op diverse manieren aan bij het onderwijscurriculum. Zo speelt kerndoel 52 een belangrijk rol; de leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de tijdvakken Ontdekkers en hervormers (tijdvak 5) en Regenten en vorsten (tijdvak 6). Een aantal Canonvensters dienst ter illustratie van de tijdvakken: VOC en WIC; Michiel de Ruyter (de gevaren op zee en het verdedigen handelsbelangen); De Opstand; de Atlas van Blaeu.

Docentenhandleiding
Bij het programma is een docentenhandleiding beschikbaar. De docentenhandleiding Zeebonken kunt u hier downloaden.

Kosten
Het project maakt deel uit van het programma Erfgoedspoor van de Culturele Commissie Primair Onderwijs Brielle. Wanneer het scholen uit de gemeente Brielle betreft, worden de kosten door de CCPO vergoed. Het museum verstuurt de rekening aan het CCPO.
Ook scholen van buiten Brielle kunnen aan het programma deelnemen. Kosten zijn dan € 2,50 per leerling, reserveren is verplicht.