September 2021

De komst van het 16de- eeuwse zwaard naar Brielle is een initiatief van Briellenaar Mark Paulussen. Hij maakt deel uit van de Orde der Geuzen, één van de groepen die onder de vlag van de 1 April Vereniging actief is. Het project is onderdeel van de viering en herdenking Brielle 2022.

F5261_AportretBloys.jpg

Bloys van Treslong
Willem Bloys van Treslong (1529-1594), Briellenaar van geboorte, was een van de aanvoerders van de watergeuzen. Voorafgaand aan de inname van Brielle op 1 april 1572 had Bloys van Treslong zijn zwaard als onderpand moeten achterlaten op het eiland Wieringen, gelegen in wat nu de kop van Noord-Holland heet. Het zwaard is bewaard gebleven en wordt permanent tentoongesteld in de Michaëlskerk van Oosterland. De Stichting Behoud Oosterlanderkerk is bereid het zwaard in tijdelijk bruikleen af te staan aan Historisch Museum Den Briel. Het zwaard is in februari 2022 te zien in de Cornelia van der Lindenzaal, in een inbraakwerende klimaatvitrine.

Filmpje en activiteiten
Mark Paulussen maakt in samenwerking met Studio 1572 en de Orde der Geuzen een filmpje, bedacht door de Orde der Geuzen, over het zwaard en het transport ervan naar Den Briel. Om het zwaard onder de aandacht van zoveel mogelijk mensen te brengen wordt voor het onderwijs een educatief programma gemaakt evenals een algemeen publieksprogramma. Daarover volgt later meer nieuws.

Meer Informatie
Meer informatie over het zwaard is te vinden in de canon van de Noordkop.

Tickets museum
Tickets zijn online te reserveren via deze site of via de QR code ter plaatse.

Algemene info 
Facebook  
Twitter 
Instagram

Informatie voor de pers
Heeft u vragen over dit persbericht, neemt u dan contact op met Marijke Holtrop, 06-22719359