15 november 2020

Vanaf vandaag is op de website van Historisch Museum Den Briel een bijna 20 minuten durende virtuele tour langs de portretten van de Brielse admiraals in oorlog te beleven.

In de presentatie geeft Dr. Ronald Prud’homme van Reine, deskundige bij uitstek over de Republiek in de 17de en 18de eeuw, de zeeslagen van de Nederlanden in het bijzonder, aan de hand van schilderijen, prenten en een kanon, een toelichting op de levens en loopbanen van de Brielse admiraals Maarten Tromp en Witte de With.
Prud’homme van Reine geeft ook een toelichting op het portret van de kinderen van Maarten Tromp, circa 1650 geschilderd door Jacob Willemszn Delff II. Dit portret werd onlangs door Museum Gouda in langdurig bruikleen gegeven aan Historisch Museum Den Briel. Tevens wordt verteld over het portret van Witte de With, rond 1655 geschilderd door Abraham van Westerveld en een langdurig bruikleen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Tour in plaats van een lezing
De virtuele tour is samengesteld als alternatief voor een geplande lezing die ten gevolge van de corona maatregelen moest worden geannuleerd evenals de zomertentoonstelling Brielse admiraals in oorlog.

Algemene info
Facebook 
Twitter: @MuseumDenBriel
Instagram: @museumdenbriel

Informatie voor de pers
Heeft u vragen over dit persbericht, neem dan contact op met Marijke Holtrop, 06-22719359