Augustus 2021

De maand juli 2021 heeft Historisch Museum Den Briel het meeste aantal bezoekers ooit gebracht in een maand juli. Bijna 1.300 mensen bezochten in juli 2021 het museum en de tijdelijke tentoonstelling; in het topjaar 2019 waren dat er in de maand juli bijna 100 minder.

Tentoonstelling
Behalve de vaste presentatie over de Tachtigjarige Oorlog 1568-1648 presenteert het museum in samenwerking met de Sint-Catharijnekerk de tentoonstelling De admiraals Cornelis Tromp en Philips van Almonde. Strijd tot aan het graf. Het grafmonument van Van Almonde in de Sint-Catharijnekerk maakt deel uit van de tentoonstelling. Het toegangskaartje voor het museum geeft gratis toegang tot de kerk. De tentoonstelling is te zien tot en met 29 augustus.

Wethouder Bert van Ravenhorst blij met bezoekersaantal
“Prachtig dat zoveel bezoekers de weg naar deze unieke tentoonstelling weten te vinden. De belangstelling voor de geschiedenis van Brielle is gelukkig onverminderd groot”.

Het vooraf online reserveren van een ticket is verplicht en kan via deze pagina op de site van het museum.

Algemene info
Facebook 
Twitter: @MuseumDenBriel
Instagram: @museumdenbriel

Informatie voor de pers
Heeft u vragen over dit persbericht, neem dan contact op met: Marijke Holtrop, 06-22719359