Brielle, 1 okt 2018

Nationale archeologiedagen ook in Museum Den Briel
De Nationale Archeologiedagen vinden dit jaar plaats in het weekend van 12, 13 en 14 oktober. Historisch Museum Den Briel besteedt die dagen extra aandacht aan de ondergrondse schatten uit de Brielse geschiedenis.

Zaterdag 13 oktober 15.00 uur lezing door Barbara Veselka
Zaterdag 13 oktober geeft fysisch antropoloog Barbara Veselka een lezing over de opmerkelijke vondsten die in 2016 werden gedaan op de plaats waar ooit het Cellebroedersklooster en het pesthuis stonden. Een van de objecten die werd opgegraven was een volledig intact skelet met grafkist, nu tentoongesteld in het museum. Barbara Veselka licht toe hoeveel informatie van een skelet valt
af te lezen. De lezing start om 15.00 uur, na afloop is er een borrel. Kaartverkoop à € 3 pp bij het museum.

Virtuele monnik
De tentoonstelling ‘Het Brielse Kloosterleven Opgegraven’ toont de meest bijzondere vondsten van het archeologische onderzoek op de voormalige kloosterterreinen. Met een VR bril zijn 3D reconstructies van een aantal ruimtes in de kloosters te bekijken en waant de bezoeker zich een virtuele monnik. De bodemvondsten zijn in bruikleen verkregen van het Provinciaal Archeologisch Depot Zuid-Holland.

Als archeoloog op pad in het museum
Speciaal voor kinderen is een gratis boekje beschikbaar waarmee zij door de ogen van een archeoloog naar objecten kunnen kijken. Ook bestaat de mogelijkheid om echte scherven te onderzoeken. Met een determinatieblad is te ontdekken van welk voorwerp de scherf is geweest.

Kaartverkoop lezing
Voor de lezing geldt een toeslag van €3,- (inclusief borrel).
Het aantal plaatsen is beperkt; het is raadzaam van te
voren een kaartje te kopen bij de museumreceptie.

Informatie: info@historischmuseumdenbriel.nl
Adres: Markt 1, Brielle
Telefoon: 0181-475475
Facebook https://www.facebook.com/pages/
De-Tachtigjarige-Oorlog-Historisch-Museum-Den-Briel/
118270701695580

Twitter: @MuseumDenBriel
Instagram: @museumdenbriel

Info Nationale Archeologiedagen:
https://www.archeologiedagen.nl/

Noot voor de redactie
Meer informatie en foto’s: Marijke Holtrop,
Historisch Museum Den Briel.
Telefoon 0181-475475; bgg 06-22719359; info@historischmuseumdenbriel.nl