Brielle, 24 juni 2019

De werkzaamheden aan het Visserijmuseum Zwartewaal vorderen gestaag. De gehoopte openingsdatum van 6 juli 2019 blijkt helaas niet haalbaar. Voor een belangrijk deel heeft dat te maken met de voorbereidingen voor de tentoonstelling over de gebroeders de Witt in Historisch Museum Den Briel. In een gelijke periode werd door dezelfde mensen aan beide projecten gewerkt. Daarnaast zijn er nog niet voldoende aanmeldingen van vrijwilligers die als gastvrouw en/of gastheer willen op te treden, om het museum voor het publiek open te stellen. Aan beide aspecten wordt hard gewerkt, zodat vermoedelijk binnen enkele weken de openingsdatum van het nieuwe museum in Zwartewaal bekend kan worden gemaakt.

In het museum wordt de geschiedenis verteld van de riviervisserij van Zwartewaal vanaf de 16e eeuw en de zeevisserij Zwartewaal vanaf de 16e eeuw. De zeevisserij omvat de visserij op haring en de beugvaart, die onder te verdelen is in de zoutvaart en de versvaart. Het Visserijmuseum zal objecten tonen uit de museumcollectie en de collectie van de voormalige Historische Werkgroep Zwartewaal, maar bevat ook filmpjes en een aantal interactieve onderdelen voor jong en oud.

Interesse in de vrijwilligersfunctie van gastheer/ gastvrouw?
Neem contact op met Marijke Holtrop, info@historischmuseumdenbriel.nl