Brielle, 4 juni 2023

Prof. dr. J.A. Bruijn onthult portret en ontvangt eerste exemplaar publicatie
Op vrijdag 9 juni zal Janneke Postma, wethouder van de gemeente Voorne aan Zee, het eerste exemplaar van het boekje “Honderd Jaar Verzamelen 1912-2012. Tien Jaar Later 2022” overhandigen aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal: prof. dr. J.A. Bruijn.

2023-4-28, Omslag voorkant.jpg
De publicatie is financieel volledig mogelijk gemaakt door Historische Vereniging De Brielse Maasmond. Vanaf 10 juni is het boekje te koop.

Onthulling portret Maurits van Nassau
Aansluitend aan de overhandging van de publicatie onthult de heer Bruijn het portret dat Michiel Janszn van Mierevelt (1566-1641) in 1607 schilderde van Maurits van Nassau (1567-1625). Maurits was sinds de dood van zijn vader in 1584 stadhouder en legeraanvoerder van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Prins van Oranje werd hij in 1618, na de dood van zijn halfbroer Philips Willem.

Object 3_22, portret Maurits van Nassau (verkleind).jpg

Eerste Kamer der Staten-Generaal
Het portret van Maurits hangt normaliter in het gebouw waar de Eerste Kamer der Staten-Generaal zetelt, op het Binnenhof in Den Haag. Nu het Binnenhof wordt verbouwd, kwam het portret als langdurig bruikleen beschikbaar voor Museum Den Briel. Het portret heeft een grote toegevoegde waarde voor de vertelling over de Tachtigjarige Oorlog, het hoofdthema van het museum.
Het portret is eigendom van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Algemene info museum
Tel. 0181-475475
Facebook
Twitter: @MuseumDenBriel
Insta: @museumdenbriel

Noot voor de redactie
voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Marijke Holtrop 06-22719359