31 augustus 2019

De tentoonstelling De Gebroeders de Witt. Iconen van de Gouden Eeuw, en daarmee ook de gouden beker van Cornelis de Witt, is nog te zien t/m zondag 8 september 2019.

Gouden beker uit het Louvre in bruikleen

Forse stijging bezoekersaantal voor museum
De tentoonstelling over de gebroeders De Witt heeft 25 % meer bezoekers getrokken dan de tentoonstelling over de vrouwen van Willem van Oranje die in dezelfde periode
in 2018 plaats vond.

Bruiklenen
De tentoonstelling omvat schilderijen, prenten en tekeningen die in tijdelijk bruikleen zijn gegeven door het Rijksmuseum, Amsterdam Museum, Mauritshuis, Haags Historisch Museum, Museum De Gevangenpoort, Koninklijke Bibliotheek, Rotterdam Museum, Dordrechts Museum en het Streekarchief Voorne-Putten.
Geervliet op zaterdag en zondag

In het voormalig stadhuis van het nabij gelegen, schilderachtige Geervliet is t/m zondag 15 september op zaterdag en zondag een tentoonstelling over Cornelis de Witt als ruwaard te zien.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit bericht en persfoto’s kunt u contact opnemen met Marijke Holtrop via info@historischmuseumdenbriel.nl of 06-22719359.