Brielle, juli 2018

Bedevaartskerk HH. Martelaren Van Gorcum en Museum Den Briel ruilen presentatie
Onlangs heeft de Bedevaartkerk HH. Martelaren van Gorcum een nieuwe museale presentatie ingericht. Tot en met eind augustus 2018 worden aldaar twee museumobjecten uit de collectie van Historisch Museum Den Briel tentoongesteld. Het betreft twee retabels, afkomstig uit de voormalige houten Bedevaartskapel en Ommegang. In 1932 werd deze kapel vervangen door de huidige kerk.

retabelsmuseum.JPGDe twee retabels, afkomstig uit de voormalige houten Bedevaartskapel en Ommegang

Historisch Museum Den Briel heeft van de Bedevaartskerk een hoofdaltaar in tijdelijk bruikleen verkregen en presenteert deze tot en met eind augustus in de zogenoemde Martelarenzaal in het museum. Het hoofdaltaar en de retabels vormden oorspronkelijk één geheel en zijn naar alle waarschijnlijkheid vervaardigd in het atelier voor kerkelijke kunst van Evert Jan Margry (1841-1891).

hoofdaltaarbedevaartskerk.JPGHet hoofdaltaar

Openingstijden
Bedevaartskerk, Rik Brielle: in juli en augustus elke dag van 13-17 uur
Historisch Museum Den Briel, Markt Brielle: di t/m za 10-17 uur; zo 13-17 uur

Algemene info
www.historischmuseumdenbriel.nl; www.martelarenvangorcum.nl
Facebook https://www.facebook.com/pages/De-Tachtigjarige-Oorlog- Historisch-Museum-Den-Briel/118270701695580;
Twitter: @MuseumDenBriel; Instagram: museumdenbriel

Noot voor de redactie
Voor meer informatie of foto’s kunt u contact opnemen met Marijke Holtrop via 06-22719359 of info@historischmuseumdenbriel.nl