Brielle, 31 mei 2019
Historisch Museum Den Briel is op donderdag 6 en dinsdag 11 juni 2019 gesloten voor het publiek. Op die dagen komen de transporten aan van de ruim veertig kunstwerken die deel uitmaken van de tentoonstelling De Gebroeders De Witt. Iconen van de Gouden Eeuw. De tijdelijke bruiklenen zijn afkomstig van: Rijksmuseum, Amsterdam Museum, Haags Historisch Museum, Mauritshuis, Museum De Gevangenpoort, Museum Rotterdam, Koninklijke Bibliotheek, Dordrechts Museum, Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam, het Streekarchief Voorne-Putten en … Musée de Cluny/Musée du Louvre.

De hal van het museum wordt op 7 en 11 juni gebruikt als transitieruimte waar de kunstwerken worden ontdaan van hun “turtles”. Vervolgens worden de schilderijen en objecten ingericht in de Brielse Schatkamer en in de nieuwe museumzaal.
De tentoonstelling De Gebroeders De Witt. Iconen van de Gouden Eeuw is te zien van 16 juni t/m 8 september 2019.

Adres: Markt 1, Brielle
Algemene informatie: 0181-475475
Facebook https://www.facebook.com/pages/De-Tachtigjarige-Oorlog-Historisch-Museum-Den-Briel/118270701695580
Twitter: @MuseumDenBriel
Instagram: @museumdenbriel

Noot voor de redactie
Voor informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Historisch Museum Den Briel, Marijke Holtrop, 0181-475475; bgg 06-22719359