In de kop van Noord-Holland, in Oosterland, wordt in de Michaëlskerk een bijzonder 'Briels' object bewaard: het zwaard van Willem Bloys van Treslong (1529-1594), een van de aanvoerders van de watergeuzen.

bloys.pngAnoniem, Portret van Willem van Bloys van Treslong (Den Briel 1529 - nabij Leiden 1594), 2de helft 19de eeuw

Bloys van Treslong was Briellenaar van geboorte en trok met een groepje gevluchte opstandelingen op zee rond, om met snelle scheepjes aanvallen uit te voeren op Spaanse en Portugeze koopvaarders. Wanneer het op zee tegenzat, kwamen de geuzenbendes aan de kost met plundertochten langs de Hollandse kust. Hierbij lieten zij een spoor van verwoesting achter. De geuzen waren hierdoor bijna net zo gevreesd als de Spaanse soldaten.

In maart 1572 raakte Bloys van Treslong met drie van zijn schepen vastgevroren in het ijs bij Wieringen. Na een strooptocht over het eiland kwamen zijn manschappen tegenover een legertje woedende Wieringer boeren te staan, die zeventien van hen doodden. Treslong kwam verder in het nauw toen zijn schepen werden belaagd door Spaanse soldaten. Hij vond de Wieringers bereid zijn schepen los te hakken uit het ijs - in ruil voor zijn erewoord dat hij hen nooit meer zou lastig te vallen. Als onderpand voor die belofte moest hij zijn zwaard achterlaten. Treslong ontkwam, en voerde kort daarna de watergeuzen aan bij de bevrijding van Den Briel.

De Stichting Behoud Oosterlanderkerk is bereid het zwaard in tijdelijk bruikleen af te staan aan Historisch Museum Den Briel. Het zwaard is in februari aldaar te zien.

De komst van het 16de- eeuwse zwaard naar Brielle is een initiatief van Briellenaar Mark Paulussen. Hij maakt deel uit van de Orde der Geuzen, één van de groepen die onder de vlag van de 1 April Vereniging actief is. Het project is onderdeel van de viering en herdenking Brielle 2022.

Studio 1572 maakte onderstaande video over het zwaard.

Financieel mogelijk gemaakt door Stichting Brielle 2022.