Aankondiging symposium Feiten en Vooroordelen over de Tachtigjarige Oorlog
Op maandag 29 oktober organiseert Historisch Museum Den Briel in het kader van het landelijk herdenkingsjaar 2018 het symposium Feiten en Vooroordelen over de Tachtigjarige Oorlog. Het is dit jaar 450 jaar geleden dat de Tachtigjarige Oorlog begon: de opstand van de Nederlandse gewesten onder leiding van Willem van Oranje tegen hun landsheer koning Filips II van Spanje.

De rode draad van het symposium wordt gevormd door Feiten en vooroordelen over de Tachtigjarige Oorlog. Diverse historische experts leveren een bijdrage. Sprekers zijn:

- Dr. Anton van der Lem (conservator oude drukken van de Universitaire Bibliotheken Leiden)
- Prof. dr. Simon Groenveld (emeritus hoogleraar Rijksuniversiteit Leiden)
- Dr. Femke Deen (historicus en auteur)
- Dr. Gijs van der Ham (senior conservator Rijksmuseum Amsterdam)
- Drs. Aart van der Houwen (streekarchivaris Voorne-Putten)
- Roel Slachmuylders MA (wetenschappelijk medewerker Historisch Museum Den Briel)
- Dr. Erik Swart (docent Open Universiteit en verbonden aan Justus Liebig Universiteit Giessen, Duitsland)
- Dr. Joost Jonker (NEHA hoogleraar bedrijfsgeschiedenis aan de UvA en senior onderzoeker aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam).

Kijk hier voor een uitgebreide toelichting op het programma.

De dag duurt van 9.00 tot 17.00 uur. Kosten voor deelname, inclusief ontvangst met koffie, de lunch en borrel zijn € 50,-, voor studenten geldt een speciaal tarief van € 20,-

Noteert u maandag 29 oktober alvast in uw agenda!

Aanmelden voor deelname kan via info@historischmuseumdenbriel.nl