Dit prachtige portret van Cornelis Tromp is in circa 1690 geschilderd door David van der Plas. Het doek is een tijdelijk bruikleen van het Rijksmuseum Amsterdam en t/m 29 augustus te zien op de tentoonstelling 'De admiraals Cornelis Tromp en Philips van Almonde. Strijd tot het graf.'

cornelis tromp.jpg

Het praalgraf van Philips van Almonde in de Sint-Catharijnekerk maakt deel uit van de tentoonstelling. Het toegangskaartje voor het museum geeft ook toegang tot de kerk.

Almonde.jpg