Het museum over de Tachtigjarige Oorlog in de vestingstad Brielle heeft in 2022 het hoogste aantal bezoekers in zijn 110 jarig bestaan ontvangen: 10.335, 120 meer dan het vorige record in 2019. Wanneer de bezoekers aan de maquette in de hal meegeteld hadden kunnen worden, zou het aantal nog hoger zijn geweest.
Het museum toonde in het jubileumjaar 2022 het zwaard van Bloys van Treslong (bruikleen Oosterlander Kerk in Noord-Holland), het portret van geuzenaanvoerder Lumey (bruikleen Nationaal Archief) en de tentoonstelling Het Huis Oranje-Nassau in Brielle en op Voorne-Putten. Ook de dependances, vuurtoren de Stenen Baak in Oostvoorne en het Visserijmuseum in Zwartewaal, trokken meer bezoekers.
Bert van Ravenhorst, t/m 31 december wethouder van de gemeente Brielle, is trots: 
"Dit resultaat laat zien dat jaren achter elkaar tentoonstellingen op hoog niveau organiseren, leidt tot structureel meer bezoekers aan het museum en aan Brielle".