Op 26 november 2021 heeft het demissionaire kabinet Rutte de corono-maatregelen aangescherpt. De musea mogen open blijven voor het publiek, echter onder strikte voorwaarden.

Vanaf 28 november 2021 houdt dat ook voor dit museum het volgende in:

- Bij klachten blijft u thuis.
- Maximaal 4 personen kunnen hier tegelijkertijd naar binnen.
- Er kunnen maximaal 24 bezoekers per uur tegelijkertijd in dit museum zijn.
- Vanaf 13 jaar alleen toegang met een Corona Toegangs Bewijs (CTB), te tonen via uw telefoon of geprint op papier, en een ID.
- Vanaf 13 jaar is het dragen van een mondkapje in elk museum verplicht.
- Per bezoeker is 5 m2 ruimte verplicht, tenzij woonachtig op hetzelfde adres.
- Per museumruimte geldt daarom een maximum aantal bezoekers wat tegelijkertijd in de betreffende ruimte mag zijn. Dat staat per ruimte aangegeven.
- Onderlinge afstand van 1,5 meter is verplicht tenzij woonachtig op hetzelfde adres.
- U volgt de aanwijzingen van het personeel op.


Zonder CTB, ID en mondkapje zijn onze medewerkers verplicht u de toegang te weigeren.

VVV I punt
Bovenstaande geldt ook voor bezoekers van het VVV I punt.
Voor u is zoveel mogelijk toeristische informatie neergelegd, die u gratis kunt meenemen.

Artikelen museumwinkel
Artikelen uit de museumwinkel zijn ook te bestellen via info@historischmuseumdenbriel.nl; www.historischmuseumdenbriel.nl

Onze excuses voor het ongemak.


Historisch Museum Den Briel
namens de gemeente Brielle, 28 november 2021