De Republiek der Nederlanden had in de 17-de eeuw een belangrijke rol als zeevarende handelsnatie. De oorlogsschepen van de verschillende admiraliteiten waren er vooral om bescherming te bieden aan de Nederlandse koopvaardijschepen tijdens hun handelsreizen over de hele wereld. Zowel kapers als vijandige naties die vrije handel wilden tegenhouden of hoge tol eisten vormden een bedreiging.

Admiraals
Verschillende Nederlandse admiraals werden in die tijd als ware helden vereerd. Over hun heldendaden werd in gedichten, in liederen en op schilderijen verteld. Veel van deze admiraals kregen een indrukwekkende begrafenis. Een aantal belangrijke admiraals had zijn wortels in Brielle. Naast Maarten Harpertszn.Tromp, die in 1598 in Den Briel werd geboren en er in verschillende perioden van zijn leven woonde, waren dat Witte Corneliszn de With (1599-1658) en Philips van Almonde (1644-1711). Die laatste twee waren misschien niet zo bekend als Maarten Hzn. Tromp, maar ze speelden wel degelijk een belangrijke rol in de verschillende zeeoorlogen die de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden met vooral Engeland uitvocht.

Zeehelden
In het museum is er ruim aandacht voor deze Brielse zeehelden in Zeeheldenzaal. En vergeet het enorme scheepskanon niet, dat te bewonderen is in de entree van het Oude Stadhuis (tevens entree van het museum). Het kanon is afkomstig van het oorlogsschip De Brederode, waarop Maarten Harpertszn. Tromp in 1658 (en later ook Witte Corneliszn de WIth in datzelfde jaar) tijdens een zeeslag om het leven kwam. Het kanon is een geschenk van Denemarken aan Brielle.