Roel Slachmuylders, Stormachtig april 1572. Brielle en Voorne, Libertatis Primitiae: Eerste vruchten van de vrijheid. 
Voor meer informatie, klik hier.

boek roel 2022.jpeg

Drs. Sjoerd Bijker, dr. Ronald Prud’homme van Reine  en drs. Pier Terwen, De admiraals Cornelis Tromp en Philips van Almonde. Strijd tot aan het graf, 2021

voorkant catalogus Tromp en Almonde.png

Dr. Ronald Prud’homme van Reine, Brielse admiraals in oorlog. Maerten Tromp en Witte de With (2020)voorkant brielse admiraals.jpg

Dr. Ronald Prud’homme van Reine, De Gebroeders de Witt, Iconen van de Gouden Eeuw (2019)voorkant De Witt.jpgDeze publicatie verscheen bij de gelijknamige tentoonstelling die in de zomer van 2019 in het museum te zien was.

Roel Slachmuylders, De verhoren van Briellenaar Jan Bloys van Treslong, de broers Bronckhorst van Batenburg en zestien andere geuzen (2018)

boek roel klein.jpg

Deze publicatie is het derde boek van Roel Slachmuylders in een reeks waarin resultaten van onderzoek naar deelgebieden binnen de Tachtigjarige Oorlog worden gedeeld met een breed publiek. Het boek bevat de verslagen van de verhoren van een aantal edelen in Brussel in 1567 door de Bloedraad. Negentien geuzen onder wie Briellenaar Jan Blois van Treslong, werden in het voorjaar van 1567 opgepakt en later, op 1 juni 1568, in Brussel terecht gesteld door onthoofding.
Het boek is voorzien van een samenvatting in het Engels. De geraadpleegde bronnen worden op een USB-stick bijgeleverd.

Erik Swart, De Vrouwen van Willem van Oranje. Vier echtgenotes, een dochter en een zus (2018)voorkant boekje vrouwen Willem van Oranje klein.jpg

Deze publicatie verscheen bij de gelijknamige tentoonstelling die in de zomer van 2018 in het museum te zien was. De tentoonstelling vond plaats in het kader van de landelijke herdenking in 2018 dat 450 jaar eerder de Tachtigjarige Oorlog begon. Mede aanleiding voor dit onderwerp was de huwelijksvoltrekking van Willem en Charlotte die op 12 juni 1575 plaats vond in de Brielse Sint-Catharijnekerk. Behalve over zijn echtgenotes Anna van Egmond, Anna van Saksen, Charlotte de Bourbon en Louise de Coligny, wordt in de publicatie ook verteld over Willems dochter Maria en zijn zus Catharina, over de invloed die de zes vrouwen op Willem van Oranje hebben gehad en wat hun politieke rol was in de context van de 16de eeuw.

Tessa Henkes, Saskia Hornikx en Neelson Witte, Het Brielse kloosterleven opgegraven (2018)boek brielse kloosterleven.jpg
In het voorjaar van 2016 werd in opdracht van de gemeente Brielle archeologisch onderzoek verricht naar twee voormalige kloosters aan de Burgemeester van Sleenstraat in Brielle: het Sint Catharinaklooster en het Cellebroedersklooster. Met het onderzoek wilde de gemeente het religieuze Brielse erfgoed onderzoeken, documenteren en veiligstellen.
Van het archeologisch onderzoek is een vertaalslag gemaakt voor het publiek: met een subsidie van de provincie Zuid-Holland hebben Historisch Museum Den Briel, in samenwerking met Ivar Iding KijkenLuister, het Streekarchief Voorne-Putten, ADC ArcheoProjecten, The Missing Link en andere deskundigen, het project Publieksbereik Archeologie gestalte gegeven. De meest bijzondere ontdekkingen en vondsten zijn opgenomen in dit mooie publieksboekje.

Dr. Ronald Prud’homme van Reine, Portretten van Maarten Harperstzn Tromp (2016)

Roel Slachmuylders, Alva’s Bloedraad en Voorne (1567-1572) (2015)
In 1567 riep de hertog van Alva een gerechtshof in het leven, dat personen die sympathiseerden met de Opstand moest berechten: de Raad der Beroerten, in de volksmond ook wel Alva’s Bloedraad genoemd. Dit boek vertelt over hoe de Raad te werk ging en wat dit betekende voor de inwoners van Brielle en omgeving.

Roel Slachmuylders, De Brielse stadsartillerie tot de Vrede van Munster in 1648 (2013)
Deze publicatie beschrijft het in de stad aanwezige geschut voor en tijdens de Tachtigjarige Oorlog: welke soorten waren in Brielle te vinden, en hoeveel exemplaren? En voor welke doeleinden werden ze gebruikt?

Marijke Holtrop, 100 Jaar Verzamelen, Historisch Museum Den Briel (2012)Boek 100 jaar verzamelen.jpg
In 2012 bestond Historisch Museum Den Briel 100 jaar. Het museum vierde die verjaardag met de uitbreiding van de depots, een aansprekend heringericht museum en het verschijnen van de publicatie Honderd Jaar Verzamelen, een overzicht van de geschiedenis van het museum en haar verzamelbeleid.