Deze video geeft een beeld van de tentoonstelling het leven van Cornelis Tromp (1629-1691), zoon van Maerten Tromp, en dat van de in Brielle geboren Philips van Almonde (1629-1691). De expositie was in de zomer van 2021 te zien in Historisch Museum Den Briel. Met prenten en enkele schilderijen wordt veel aandacht gegeven aan de zeeslagen waar Tromp en Van Almonde aan deelnamen. Cornelis Tromp werd na zijn dood bijgezet in het graf van zijn vader in de Oude Kerk in Delft. Van Almonde kreeg een eigen grafmonument, in de Sint-Catharijnekerk in Brielle.

Bekijk hier de video: