On this day...

In 2019 riep de Verenigde Naties 24 januari uit tot The International Day of Education. Het recht op onderwijs is vastgelegd in artikel 26 van de Verklaring van de Rechten van de Mens (1948). Het aanschouwingsonderwijs was een leermethode die vanaf medio 19de eeuw in Nederland werd toegepast. Het ging ervan uit dat kinderen vooral leren door middel van de zintuigen, een pedagogische theorie die teruggaat op de in Moravië geboren Jan Amos Comenius (1592-1671). Hij was een van de eersten die het aanschouwelijk onderwijs propageerde. Bij het aanschouwelijk onderwijs in Nederland werden “schoolplaten” gebruikt als leermiddel bij de lessen van de schoolmeester.

In de museumcollectie bevinden zich verschillende schoolplaten, onder anderen van Johan Herman Isings (1884-1977). Deze illustrator maakte tussen 1911 en 1970 honderden aquarellen, waaronder 43 schoolplaten met hoogtepunten uit de geschiedenis. Die werden in een grote oplage gedrukt en op de lagere school gebruikt bij het geschiedenisonderwijs (dat in de onderwijswet van 1857 voor het eerst als schoolvak werd benoemd). De hier getoonde schoolplaat van Isings bevat een voorstelling van de hagepreek bij Rijswijk in augustus 1566.