Jacob Houbraken, Portret van Willem van Oranje (prent), naar een schilderij van Michiel Jansz. van Miereveld (1747-1759)

F5703_A.jpg

Willem van Oranje wordt in 1533 geboren in het Duitse Dillenburg, als oudste zoon van Willem de Rijke, graaf van Nassau, en Juliana van Stolberg. Door een erfenis van een neef wordt Willem in 1544 prins van het prinsdom Orange in Frankrijk.
Naast dit prinsdom erft Willem belangrijke voorrechten en bezittingen in de Nederlanden. De Spaanse keizer Karel V eist daarbij dat Willem het rooms katholieke geloof aanneemt en een opvoeding krijgt aan het hof in Brussel.
Willem wordt een van de belangrijkste edelen aan het hof en staat hoog in aanzien bij Karel. Na 1555 verwerft Willem hoge posities. Hij wordt stadhouder en militair opperbevelhebber van Holland, Zeeland en Utrecht. Hij is een van de meest invloedrijke edellieden in de Nederlanden. Zijn verhouding met Filips II, zoon van Karel en inmiddels koning van Spanje, verslechtert echter als Willem in verzet komt tegen Filips’ strenge bewind. In 1567 vlucht Willem naar zijn geboorteplek Slot Dillenburg en van daar uit leidt hij verschillende militaire invallen om de hertog van Alva te verdrijven.
Uiteindelijk wordt Willem van Oranje op 10 juli 1584 door de katholiek Balthasar Gerards in Delft doodgeschoten.