Anoniem, Executie van de martelaren van Gorinchem , 1800-1900
Dit schilderij toont een dieptepunt in de vijandschap tussen de geuzen en de katholieken. In 1572 worden op verschillende plekken priesters en monniken vermoord. Op 26/27 juni van dat jaar veroveren de watergeuzen ook Gorcum en nemen daar een groepje katholieke geestelijken gevangen. Om hun geloof af te zweren worden de geestelijken bijna twee weken lang gemarteld. Dan worden ze per vrachtschuit naar Brielle vervoerd en daar verhoord. In de nacht van 9 juli worden de negentien geestelijken in de buurt van de stad, in een schuur van het Elisabeth-klooster in Rugge, opgehangen.

Een anoniem schilder beeldde deze gebeurtenis jaren later af. Op het schilderij is in de verte de markante toren van de Brielse Sint Catharijnekerk te zien.