Anoniem, Portretpenning Charlotte de Bourbon, 1575-1600

Een (adellijk) huwelijk werd in de 16de eeuw om heel andere redenen gesloten dan nu. Zo’n verbintenis was toen geen privézaak, maar een maatschappelijke gebeurtenis waarin macht, politiek en economische overwegingen belangrijk waren. Liefde speelde meestal geen enkele rol.

Willems eerste echtgenote (1551-1558) was de rijke Anna van Egmond (1533- 1558) uit een familie die goede banden had met Habsburgse families. Anna’s bezittingen, waaronder het graafschap Buren, vergrootten de welstand van Willem aanzienlijk, hoewel hij ze niet zou erven. Na de dood van Anna van Egmond vroeg hij in 1561 Anna van Saksen (1544-1577) ten huwelijk. Anna’s oom, keurvorst August van Saksen, was de machtigste en rijkste vorst in het Duitse Rijk en Willem probeerde met dit huwelijk zijn positie in het Duitse rijk te versterken. Willem en Anna van Saksen hadden geen goede relatie. Toen Willem in zijn strijd tegen de Spaanse koning geen steun vanuit het Duitse Rijk kon verwachten, werd Anna voor hem overbodig. Hij liet het huwelijk ongeldig verklaren.

De prins zocht Franse steun en trouwde op 12 juni 1575 in de Sint-Catharijnekerk van Brielle met Charlotte de Bourbon (1546-1582). Dit huwelijk bood hem toegang tot de hoogste Franse kringen en tot de felbegeerde Franse steun voor de Opstand. Nadat Charlotte in 1582 overleed, bleef Willem inzetten op Franse politieke en militaire steun voor de Nederlanden. Hij trouwde een jaar later met Louise de Coligny (1555-1620). Zij was de dochter van de hugenotenleider Gaspard de Coligny.

Binnen een jaar na het huwelijk werd Willem op 10 juli 1584 in het Prinsenhof in Delft vermoord. Louise was getuige van de moord, evenals Willems zus Catharina. De weduwe bleef achter met haar zes maanden oude zoontje Frederik Hendrik en vier jonge dochters van Charlotte.

In het landelijke herdenkingsjaar van de Opstand, de Tachtigjarige Oorlog, organiseert Historisch Museum Den Briel een tentoonstelling over Willem van Oranje en zijn vrouwen.

Lees hier meer…