Gebrandschilderd raam met voorstelling van de Koninklijke Familie
Vervaardigd door NV Crabeth, Den Haag 1922
Schenking aan de gemeente Brielle door het Algemeen Nederlands Verbond, 1922
Restauratie door Johan de Haan en het Haarlems Glas in Lood Huis, 2017
Schenking aan de gemeente Brielle door Johan de Haan, 2017

In januari 1922 besloot het Algemeen Nederlands Verbond aan de gemeente Brielle een cadeau te geven naar aanleiding van het 350ste jaarfeest van de inname van Den Briel. Het cadeau bestond uit een gebrandschilderd raam met een voorstelling -naar een foto van 1 april 1922- van de Koninklijke Familie, staande op het bordes voor het stadhuis: Koningin-moeder Emma, Koningin Wilhelmina, Prinses Juliana en Prins Hendrik. Zij waren op 1 april 1922 aanwezig in Brielle. Op het bordes voor het stadhuis hield Koningin Wilhelmina een toespraak; de bewegende beelden hiervan zijn te zien in het museum. Voorafgaand aan de toespraak had de Koninklijke Familie een bezoek gebracht aan Bastion I waar eerder dat jaar de fundamenten van de Noordpoort waren ontdekt. Koningin Wilhelmina onthulde er het 1 Aprilmonument (filmbeelden van de onthulling zijn ook te zien in het museum). Na de verbouwing van het stadhuis in 1995 is het gebrandschilderde raam zoek geraakt. Ondanks verwoede pogingen van de gemeente Brielle en Historische Vereniging De Brielse Maasmond (voorheen Vrienden van het Historisch Museum Den Briel), en met name haar lid de heer Aard Heijmans, werd het raam niet terug gevonden. Ook het uitloven van een vindersbeloning door de Historische Vereniging leidde niet tot de gouden tip.

Totdat… in februari 2017 het Algemeen Nederlands Verbond het museum van de gemeente Brielle in contact bracht met glazenier en restaurator Johan de Haan uit Haarlem. De Haan was in het bezit van het raam en had het rond 2014 op een rommelmarkt in Amsterdam gekocht. De Haan was bereid het raam te restaureren en terug te geven aan de gemeente Brielle. Het raam maakt sinds 2 november 2017 weer deel uit van het stadhuis.