• Dit ticket geldt als reservering van een toegangsticket voor het museum.
  • U kunt dit ticket bij binnenkomst tonen. Toegang tot het museum is gratis.
  • De Stenen Baak/ Historisch Museum Den Briel hanteert in verband met het corona-virus de richtlijnen die opgesteld zijn door het RIVM en verzoekt bezoekers 1,5 meter afstand van elkaar te houden, in de elleboog te niezen, geen handen te geven en het museum pas te bezoeken als hijzelf en zijn huisgenoten geen gezondheidsklachten hebben (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid).
  • Enkele ruimtes in het museum zijn helaas niet toegankelijk voor rolstoelen.
  • Het museum is te bezoeken op vooraf vastgestelde tijdslots. Elke 10 minuten mogen er maximaal 4 bezoekers naar binnen.