1. Onder ‘e-ticket’ wordt verstaan het document dat wordt besteld op de website van Historisch Museum Den Briel (www.historischmuseumdenbriel.nl ) en wordt geprint door de bezoeker en bedoeld is als reserveringsbewijs. Onder ‘bezoeker’ wordt verstaan de persoon die een e-ticket aanschaft.

2. De e-tickets is gebonden aan een dag en tijdstip, en zijn alleen geldig op dat specifieke moment. Wij adviseren om uw e-ticket(s) te printen. Dit versnelt de doorloop bij de ingang.

3. Voor alle vragen en opmerkingen over e-tickets kan de bezoeker gebruik maken van het e-mailadres: info@historischmuseumdenbriel.nl

4. E-tickets kunnen worden gereserveerd door middel van het sluiten van een overeenkomst op afstand via www.historischmuseumdenbriel.nl. De overeenkomst is gesloten indien de bezoeker het reserveringsformulier volledig heeft ingevuld en elektronisch aan Historisch Museum Den Briel heeft gestuurd door middel van het aanklikken van 'bevestigen' in de bestelprocedure. De overeenkomst tussen de bezoeker en Historisch Museum Den Briel komt tot stand op het moment dat Historisch Museum Den Briel per e-mail een e-ticket aan de bezoeker heeft gestuurd. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aldus gesloten overeenkomst tussen de bezoeker en het Historisch Museum Den Briel.
5. Een e-ticket geeft per persoon eenmalig een reservering voor toegang tot Historisch Museum Den Briel en verzekert de bezoeker van een plek binnen een bepaald tijdslot om het museum te kunnen bezoeken, maar is nog geen volwaardig toegangsticket. Bij binnenkomst toont de bezoeker het e-ticket bij de kassa van het museum, waarna de verschuldigde toegangsprijs aan de kassa kan worden voldaan. Kortingskaarten en lidmaatschappassen zijn van toepassing.

6. Na de toegangscontrole vervalt de geldigheid van het e-ticket. Een e-ticket geeft geen garantie tot directe toegang tot Historisch Museum Den Briel bijvoorbeeld i.v.m. verhuur gebouw, sluitingsdagen, zie openingsdagen en toegankelijkheid op de website van het museum.

7. De gegevens die bij de aanschaf van een e-ticket worden ingevoerd zullen voor het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt worden. Onder het uitvoeren van de overeenkomst wordt verstaan: de aanschaf, de elektronische verzending, de controle van het e-ticket en de eventuele afhandeling van vragen. Tevens kunnen de ingevoerde gegevens gebruikt worden door de GGD in tijden van Corona.

8. Historisch Museum Den Briel is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het door derden lezen van het door de bezoeker ingevoerde emailadres alsmede door het niet functioneren van het ingevoerde emailadres.

10. Op deze Algemene Voorwaarden en de door de bezoeker met Historisch Museum Den Briel te sluiten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen terzake van of voortvloeiend uit de overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.